Ђурица Станимировић

Ђурица Станимировић

Објављена документа

- Нема

Документа/ предмети којима је истекао рок објаве.

Назив документа

Број

Датум објаве

Датум уклањања

Позив за главни претрес, Решење и налаз и мишљење вештака

5K.696/2019

 28.02.2020. 22.03.2020.
       
       

 - Документ може да се прегледа тј. преузме са сајта кликом на конкретан број предмета или на његов назив.

- Документ се брише са интернет стране након назначеног датума.

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs