Радно време

07:30 до 15:30 часова.

Започета рочишта, чије би одлагање изазвало непотребне трошкове или одуговлачење поступка, довршиће се и након редовног радног времена.
Ван прописаног радног времена се, по одобрењу председника, могу обављати само послови који не трпе одлагање.

Годишњим распоредом послова председник распоређује судије и судско особље за спровођење радњи које се по одредбама процесних закона сматрају хитним, а који ће наизменично бити у суду у дане и време када суд не ради, или ће бити у приправности да дођу у суд или спроведу такве радње када се за то укаже потреба (приправност).
 

 

 

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs