Пријем странака

     Странке и њихове пуномоћнике прима Председник суда.

    Пријем странака обавља се понедељком и средом од 13:00 часова у канцеларији број 12 у седишту суда, а по претходном заказивању код административно-техничког секретара.

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs