Особе са инвалидитетом

          Овој категорији корисника услуга суда омогућен је улаз у зграду суда у седишту путем рампи, док се улаз у зграду суда у судској јединици одвија уз помоћ правосудне страже ради савладавања висинске разлике од по 3-4 степеника.

           Кретање кроз зграду суда у седишту за особе са инвалидитетом може се одвијати несметано, јер су ходници без препрека.

          У згради суда у судској јединици кретање се одвија на исти начин.

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs