Таксе

     У питању су издаци које плаћају лица по чијем предлогу или у чијем интересу се предузимају радње у судском поступку, у погледу којих је Законом о судским таксама утврђена обавеза плаћања.

     Судски поступци у погледу којих се таксе плаћају су:

Парнични поступак
Поступак извршења и обезбеђења
Кривични поступак
Ванпарнични поступак 
Остале таксе
 
Када и за које обраћање суду се плаћа такса?
 
Додатне информације:
 
- Таксена тарифа
- Наплата судске таксе
- Уплатница
 
Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs