Саопштења за јавност

 

                               Саопштење за јавност, 05.12.2019. године

 

Основни суд у Смедереву усвојио је захтев браниоца окривљеног Ђорђа Јовановића, адвоката Синише Машовића, за морално задовољење тако што је издао саопштење за дневни лист „Политика“ и Јавну медијску установу „Радио телевизија Србије“ о доношењу правноснажног решења Основног суда у Смедереву К.бр.479/16 од 26.11.2018.године којим је, услед наступања застарелости кривичног гоњења, кривични поступак против именованог обустављен због кривичног дела злоупотребе положаја одговорног лица из члана 234.став 1. КЗ, због чега је окривљени Ђорђе Јовановић неосновано лишен слободе дана 18.03.2013.године.

Законик о кривичном поступку прописује да уколико је неосновано лишење слободе или неоснована осуда неког лица приказана преко средстава јавног информисања и тиме био повређен углед тог лица, суд ће на његов захтев објавити у средству јавног информисања саопштење о одлуци из које произилази неоснованост лишења слободе, односно неоснованост осуде.

                                                                             ОСНОВНИ  СУД  У  СМЕДЕРЕВУ

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs