Контакти

Основни суд у Смедереву, Трг Републике број 2

e-mail: uprava@sd.os.sud.rs

Судска управа: 026/613 – 205 (и факс)

Секретар суда: Миодраг Марковић

Портпарол суда и овлашћено лице за поступање по захтевима за

слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Мануела Стевановић, 069/870-85-49, manuela.stevanovic@sd.os.sud.rs

коју ће у одсуству мењати Сандра Кевељ, 064/806-86-03, sandra.kevelj@sd.os.sud.rs

Писарница:

  • Смедерево: 026/618-164
  • Судска јединица у Ковину: 013/742-371

Рачуноводство: 026/613 – 232
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs