ЈАВНЕ НАБАВКЕ

         Овде можете погледати и преузети ПРАВИЛНИК о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступака јавне набавке и праћење извршења уговора у јавној набавци, начина планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује.
 
         У складу са Законом о јавним набавкама, Основни суд у Смедереву, омогућио је заинтересованим лицима да преко интернет презентације суда прате поступке јавних набавки који се спроводе пред овим судом.
 
     План јавних набавки:
 1. План јавних набавки за 2020. годину
 2. План јавних набавки за 2019. годину
 3. План јавних набавки за 2019. годину - Одлука

 

          ЈНМВ за канцеларијски материјал бр.1/19:

- Позив за подношење понуда

- У понуда

- Конкурсна документација

- Обавештење

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs