ЈАВНЕ НАБАВКЕ

         Овде можете погледати и преузети ПРАВИЛНИК о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступака јавне набавке и праћење извршења уговора у јавној набавци, начина планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује.
 
         У складу са Законом о јавним набавкама, Основни суд у Смедереву, омогућио је заинтересованим лицима да преко интернет презентације суда прате поступке јавних набавки који се спроводе пред овим судом.
 
 
    План јавних набавки за 2023

1. План јавних набавки са одлуком о усвајању.
2. Одлука о додели уговора - папирна конфекција.
3. Уговор о јавној набавци - папирна конфекција.
 
 
      План јавних набавки за 2022

1. План јавних набавки са одлуком о усвајању
2. Одлука о додели уговора - папирна конфекција
3. Уговор о јавној набавци – папирна конфекција
4. Одлука о додели уговора – канцеларијски материјал
5. Уговор о јавној набавци – канцеларијски материјал

 
     План јавних набавки за 2021
 
1. План јавних набавки 2021
2. Одлука о усвајању плана јавних набавки
3. Одлука о додели - папирна конфекција
4. Уговор о јавној набавци - папирна конфекција.
5. Одлука о додели - канцеларијски материјал
6. Уговор о јавној набавци - канцеларијски материјал
 
     План јавних набавки за 2020
 
1. План јавних набавки 2020
2. Одлука о додели - канцеларијски материјал
3. Одлука о обустави - папирна конфекција
4. Уговор о јавној набавци - канцеларијски материјал
 
     План јавних набавки за 2019    

 

1. План јавних набавки за 2019. годину
2. План јавних набавки за 2019. годину - Одлука

 

          ЈНМВ за канцеларијски материјал бр.1/19:

- Позив за подношење понуда

- У понуда

- Конкурсна документација

- Обавештење

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs