ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 У складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама, Основни суд у Смедереву, омогућио је заинтересованим лицима да преко интернет презентације суда прате поступке јавних набавки који се спроводе пред овим судом.

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Поступак за набавку мале вредности канцеларијског материјала 1/2018

 Лице за контакт: Ћирковић Данијела

Број факса - 026/613-205

Јавна набавка бр 1/2018

1. Одлука.pdf

2. Позив за подношење понуде.pdf

3. Конкурсна документација.pdf

4. У - Понуда.pdf

5. Обавештење о закљученом уговору. (ПДФ)

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs