ЈАВНЕ НАБАВКЕ

         Овде можете погледати и преузети ПРАВИЛНИК о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступака јавне набавке и праћење извршења уговора у јавној набавци, начина планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује.
 
         У складу са Законом о јавним набавкама, Основни суд у Смедереву, омогућио је заинтересованим лицима да преко интернет презентације суда прате поступке јавних набавки који се спроводе пред овим судом.
 
     План јавних набавки за 2021
 
1. План јавних набавки 2021
2. Одлука о усвајању плана
3. Одлука о додели - папирна конфекција
4. Уговор о јавној набавци 22.2.2021.
 
     План јавних набавки за 2020
 
1. План јавних набавки 2020
2. Одлука о додели - канцеларијски материјал
3. Одлука о обустави - папирна конфекција
4. Уговор о јавној набавци 6.1.2021. - канцеларијски материјал
 
     План јавних набавки за 2019    

 

1. План јавних набавки за 2019. годину
2. План јавних набавки за 2019. годину - Одлука

 

          ЈНМВ за канцеларијски материјал бр.1/19:

- Позив за подношење понуда

- У понуда

- Конкурсна документација

- Обавештење

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs