Јелена Рајковић


Табела објављених докумената

  

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак о продаји И.ИВК-156/17 27.11.2018. 13.12.2018.
Закључак о продаји  И.ИВ-91/17 06.12.2018. 26.12.2018.

Закључак о продаји

     И.И-125/18

01.11.2018.

01.12.2018.

Закључак о продаји

      И.И-66/17

23.11.2018.

05.12.2018.

Закључак о продаји

    И.ИВ-164/17

16.11.2018.

07.12.2018.

Закључак о продаји

     И.И-121/18

16.11.2018.

06.12.2018.

Закључак о продаји

     И.И-333/17

16.11.2018.

06.12.2018.

Закључак о предаји

    И.ИВ-152-17

06.12.2018.

Закључак о предаји

Закључак о продаји

      И.И-142/18

27.11.2018.

13.12.2018.

Закључак о предаји

     И.И-125/18

21.11.2018.

Закључак о предаји

Закључак о продаји И.ИВ-140/17 23.11.2018. 12.12.2018.
Закључак о отказивању И.И-97/17 27.11.2018. Залључак о отказивању
Закључак о продаји И.И-109/18 28.11.2018. 14.12.2018
Закључак о продаји И.И-340/17 28.11.2018. 18.12.2018.
Закључак о отказивању И.И-340/17 28.11.2018. Закључак о отказивању

- Документ може да се прегледа тј. преузме са сајта кликом на конкретан број предмета.

- Документ се брише са интернет стране након назначеног датума продаје.

 

Листа недавно укинутих докумената/ предмета којима је истекао рок:

И.И-187/17 ,И.И-137/18 ,И.ИВ-473/17 ,И.ИВ-484/17 ,И.И-142/18 ,И.ИВ-54/17 ,И.И-121/18 ,И.И-333/17 ,И.И-66/17 ,И.ИВ-164/17

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs