Јелена Рајковић

Табела објављених докумената

 

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак о прoдаји И.И-181/20 16.10.2020. 12.11.2020.
Закључак o преносу права својине И.ИВ-223/18 05.04.2021.  
Закључак о отказивању И.И-140/19 26.01.2021.  
Закључак о прoдаји И.И-477/18 31.03.2021. 26.04.2021.
Закључак о продаји И.И-451/18 02.12.2020. 25.12.2020.
Закључак о продаји И.И-10/18 15.09.2020. 08.10.2020.
Закључак о продаји И.И-320/19 08.03.2021. 30.03.2021.
Записник о отказивању

И.И-477/18

29.03.2021.  
Закључак о продаји непосредном погодбом И.И-17/17 11.08.2020.   

- Документ може да се прегледа тј. преузме са интернет странице кликом на конкретан број предмета.

- Документ се брише са интернет стране након назначеног датума продаје.

 

 Листа недавно укинутих докумената/ предмета којима је истекао рок: 

  

И.И-329/19И.ИВ-223/18И.И-240/18, И.И-218/18, И.ИВ-94/17, И.И-283/18И.И-31/18, И.И-75/18, И.ИВ-89/18И.ИВ-140/17, И.ИВК-527/17, И.ИВК-645/17И.И-342/18,   И.И-342/18, И.ИВК-49/18,   И.И-270/17,     И.И-17/17,      И.И-89/18,    И.ИВ-89/16,   И.ИВК-356/16,    И.ИВ-143/17, И.И-460/18, И.И-184/19, И.И-156/18, И.И-303/17,

 

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs