Јелена Рајковић


Табела објављених докумената

  

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак о предаји И.И-240/18 18.10.2019.  
Закључак о продаји И.И-218/18  22.08.2019.  05.09.2019.
Закључак о продаји И.ИВ-94/17 07.10.2019. 25.10.2019.
Закључак о продаји И.И-283/18 18.11.2019. 05.12.2019.
Закључак о продаји  И.И-31/18 14.06.2019.  04.07.2019. 
Закључак о продаји И.И-75/18 20.12.2019. 09.01.2020. 
Закључак о продаји И.ИВ-89/18 18.10.2019. 08.11.2019.
Закључак о продаји  И.ИВ-140/17  26.07.2019. 14.08.2019. 
Закључак о продаји И.ИВК-527/17 16.08.2019. 10.09.2019.
Закључак о продаји И.ИВК-645/17 07.10.2019. 01.11.2019.
Закључак о прeдаји  И.И-342/18  07.10.2019.  

Закључак о додели

    И.И-342/18

07.10.2019. 

 

Закључак о продаји

   И.ИВК-49/18

07.10.2019. 

 30.10.2019.

Закључак о продаји

    И.И-270/17

16.08.2019.

04.09.2019. 

Закључак о oтказивању

    И.И-17/17

25.12.2019.

 

Закључак о продаји

     И.И-89/18

18.11.2019.

       11.12.2019.

Закључак о продаји

   И.ИВ-89/16

18.10.2019.

12.11.2019.

Закључак о продаји

  И.ИВК-356/16

22.07.2019. 

09.08.2019. 

Закључак о отказивању

   И.ИВ-143/17

13.06.2019.

Закључак о отказивању

Закључак о прeдаји
И.И-460/18 07.05.2019. Закључак о предаји
Закључак о продаји И.И-184/19 16.01.2020. 06.02.2020.
Закључак о продаји      
Закључак о додели И.И-156/18 14.06.2019.  Закључак о додели 
Закључак о додели И.И-303/17 04.02.2019. Закључак о додели

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs