Јелена Рајковић

.Табела објављених докумената

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак о предаји И.ИВ-47/19  24.07.2023.  
Закључак о додели И.ИВ-47/19 24.07.2023.  
Закључак о продаји      
Закључак о електронској продаји И.ИВ-234/22 06.09.2023. 29.09.2023.
Закључак о електронској продаји И.ИВ-422/21 22.05.2023. 15.06.2023.
Закључак о продаји И.И-95/20 25.05.2023. 16.06.2023. 
Закључак о продаји И.ИВ-203/21 25.05.2023. 

20.06.2023. 

Закључак о продаји И.И-294/19 15.06.2023. 13.07.2023.
Закључак о електронској продаји И.ИВ-304/22 30.08.2023.   27.09.2023.
Закључак о електронској продаји И.И-428/21 28.08.2023. 21.09.2023. 
Закључак о продаји И.И-125/20 22.02.2023. 15.03.2023.
Закључак о продаји

И.ИВ-47/19

26.06.2023. 10.07.2023. 
Закључак о продаји  И.ИВ-834/20  26.06.2023.  12.07.2023.
Закључак о прoдаји непосредном погодбом И.И-108/20 06.09.2023.  
Закључак о прoдаји И.ИВ-879/20 16.08.2023. 07.09.2023.
Закључак о електронској продаји И.И-935/20 30.08.2023.  22.09.2023. 
Закључак о електронској продаји И.ИВ-64/22 20.04.2023. 12.05.2023.
Закључак о продаји И.И-544/21 19.01.2023 09.02.2023.
 Закључак о преносу права својине И.И-559/21 14.02.2023.  

- Документ може да се прегледа тј. преузме са интернет странице кликом на конкретан број предмета.

- Документ се брише са интернет стране након назначеног датума продаје.

 

 Листа недавно укинутих докумената/ предмета којима је истекао рок: 

  

И.И-468/18И.И-320/19И.И-520/20И.ИВ-223/18И.И-329/19И.ИВ-223/18И.И-240/18, И.И-218/18, И.ИВ-94/17, И.И-283/18И.И-31/18, И.И-75/18, И.ИВ-89/18И.ИВ-140/17, И.ИВК-527/17, И.ИВК-645/17И.И-342/18,   И.И-342/18, И.ИВК-49/18,   И.И-270/17,     И.И-17/17,      И.И-89/18,    И.ИВ-89/16,   И.ИВК-356/16,    И.ИВ-143/17, И.И-460/18, И.И-184/19, И.И-156/18, И.И-303/17,

 

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs