Јелена Рајковић

.Табела објављених докумената

 .

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак о продаји И.ИВ-642/20 14.06.2022. 08.07.2022.
Закључак о продаји И.И-57/17 17.06.2022. 08.07.2022.
Закључак о продаји И.И-298/18 11.03.2022.  06.04.2022. 
Закључак о предаји  И.И-271/19 10.03.2022.

 

Закључак о предаји И.И-777/20 28.03.2022.  
Закључак о додели И.И-777/20 07.03.2022.  
Закључак о продаји И.И-320/19 12.04.2022. 12.05.2022.
Закључак о отказивању

И.И-320/19

12.04.2022.  
Закључак о исправци И.И-777/20  28.03.2022.  
Закључак о прoдаји И.ИВК-709/17 04.07.2022. 28.07.2022.
Закључак о прoдаји И.ИВ-892/20 06.06.2022. 01.07.2022.
Закључак о продаји И.И-240/20  28.06.2022. 14.07.2022. 

- Документ може да се прегледа тј. преузме са интернет странице кликом на конкретан број предмета.

- Документ се брише са интернет стране након назначеног датума продаје.

 

 Листа недавно укинутих докумената/ предмета којима је истекао рок: 

  

И.И-468/18И.И-320/19И.И-520/20И.ИВ-223/18И.И-329/19И.ИВ-223/18И.И-240/18, И.И-218/18, И.ИВ-94/17, И.И-283/18И.И-31/18, И.И-75/18, И.ИВ-89/18И.ИВ-140/17, И.ИВК-527/17, И.ИВК-645/17И.И-342/18,   И.И-342/18, И.ИВК-49/18,   И.И-270/17,     И.И-17/17,      И.И-89/18,    И.ИВ-89/16,   И.ИВК-356/16,    И.ИВ-143/17, И.И-460/18, И.И-184/19, И.И-156/18, И.И-303/17,

 

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs