Јелена Рајковић


Табела објављених докумената

  

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак о продаји   И.И-460/18 14.03.2019.  05.04.2019. 
Закључак о продаји   И.ИВ-96/17  14.03.2019.   03.04.2019. 

Закључак о продаји

     И.И-363/17

08.03.2019. 

04.04.2019. 

Закључак о продаји

     И.И-181/18

 18.02.2019.

06.03.2019. 

Закључак о продаји

              И.ИВК-625/17 

08.03.2019. 

27.03.2019. 

Закључак о продаји

      И.ИВ-96/17

18.02.2019.

07.03.2019.

Закључак о продаји

      

 

 

Закључак о предаји

    И.ИВ-152-17

06.12.2018.

Закључак о предаји

Закључак о продаји

      И.И-460/18

18.02.2019.

08.03.2019. 

Закључак о предаји

     И.И-125/18

21.11.2018.

Закључак о предаји

Закључак о отказивању
И.ИВ-91/17 15.01.2019. Закључак о отказивању
Закључак о отказивању И.И-97/17 27.11.2018. Закључак о отказивању
Закључак о oтказивању  И.ИВ-99/17 11.02.2019. Закључак о отказивању
Закључак о продаји И.И-13/18  27.02.2019.  14.03.2019.
Закључак о додели И.И-303/17 04.02.2019. Закључак о додели

- Документ може да се прегледа тј. преузме са сајта кликом на конкретан број предмета.

- Документ се брише са интернет стране након назначеног датума продаје.

 

Листа недавно укинутих докумената/ предмета којима је истекао рок:

И.И-186/18И.ИВ-57/16И.И-311/18И.ИВК-156\17И.И-10/18И.ИВ-54/17И.И-340/17, И.И-109/18 ,И.И-142/18 ,И.И-333/17 ,И.И-121/18 ,И.ИВ-164/17 ,И.И-66/17 ,И.И-187/17 ,И.И-137/18 ,И.ИВ-473/17 ,И.ИВ-484/17

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs