Јелена Рајковић

Табела објављених докумената

 

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак о прoдаји И.И-181/20 22.09.2020. 13.10.2020.
Закључак о прoдаји И.ИВ-223/18 22.09.2020. 16.10.2020.
Закључак о прoдаји И.ИВ-42/19 28.08.2020. 24.09.2020.
Закључак о прoдаји И.И-229/19 07.09.2020.  30.09.2020.
Закључак о продаји И.И-387/18 28.08.2020. 23.09.2020.
Закључак о продаји И.И-10/18 15.09.2020. 08.10.2020.
Закључак о продаји И.ИВ-68/20 15.09.2020. 07.10.2020.
Закључак о продаји

И.И-140/19

07.08.2020. 31.08.2020.
Закључак о продаји непосредном погодбом И.И-17/17 11.08.2020.   

- Документ може да се прегледа тј. преузме са интернет странице кликом на конкретан број предмета.

- Документ се брише са интернет стране након назначеног датума продаје.

 

 Листа недавно укинутих докумената/ предмета којима је истекао рок: 

  

И.И-329/19И.ИВ-223/18И.И-240/18, И.И-218/18, И.ИВ-94/17, И.И-283/18И.И-31/18, И.И-75/18, И.ИВ-89/18И.ИВ-140/17, И.ИВК-527/17, И.ИВК-645/17И.И-342/18,   И.И-342/18, И.ИВК-49/18,   И.И-270/17,     И.И-17/17,      И.И-89/18,    И.ИВ-89/16,   И.ИВК-356/16,    И.ИВ-143/17, И.И-460/18, И.И-184/19, И.И-156/18, И.И-303/17,

 

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs