Јелена Рајковић

Табела објављених докумената

 

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак ОТКАЗУЈЕ се прoдаја ИИ.382/2018 24.04.2020. -
Закључак ОТКАЗУЈЕ се прoдаја И.И-332/18 19.05.2020.  
Закључак ОТКАЗУЈЕ се прoдаја И.И-340/18 19.05.2020.  
Закључак о прoдаји И. 40/ 2019 26.02.2020. 18.03.2020.
Закључак о продаји  И.И-95/20 25.05.2020.  11.06.2020. 
Закључак о продаји ИВ. 89/ 2016 26.02.2020. 23.03.2020.
Закључак о продаји И.ИВ-49/2018 11.02.2020. 03.03.2020.
Закључак о продаји И.И-75/2018 14.02.2020 10.03.2020.

- Документ може да се прегледа тј. преузме са интернет странице кликом на конкретан број предмета.

- Документ се брише са интернет стране након назначеног датума продаје.

 

 Листа недавно укинутих докумената/ предмета којима је истекао рок: 

     

 И.И-240/18, И.И-218/18, И.ИВ-94/17, И.И-283/18И.И-31/18, И.И-75/18, И.ИВ-89/18И.ИВ-140/17, И.ИВК-527/17, И.ИВК-645/17И.И-342/18,   И.И-342/18, И.ИВК-49/18,   И.И-270/17,     И.И-17/17,      И.И-89/18,    И.ИВ-89/16,   И.ИВК-356/16,    И.ИВ-143/17, И.И-460/18, И.И-184/19, И.И-156/18, И.И-303/17,

 

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs