Даница Чоловић

 

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак о јавној продаји И.ИВК-2770/13 20.10.2020.  

Закључак о јавној продаји

 И.ИВК-137/14      04.11.2020.  
 Закључак о јавној продаји И.ИВК-3088/13     22.10.2020.      
 Закључак о продаји непосредном погодбом И.ИВК-182/14 12.05.2021.  

Закључак о јавној продаји

     
Закључак о јавној продаји И.ИВК-88/14 29.07.2020.   

Закључак о јавној продаји

И.ИВК-3019/14 04.11.2020.  
Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs