Даница Чоловић

 

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак о јавној продаји И.ИВК-143/14  15.05.2020.  

Закључак о јавној продаји

 И.ИВК-5284/14      15.05.2020.  
 Закључак о јавној продаји  И.ИВК-137/14      16.07.2020.       03.08.2020.
 Закључак о јавној продаји И.ИВК-78/14 29.07.2020.   

Закључак о јавној продаји

И.ИВК-79/14 29.07.2020.  
Закључак о јавној продаји И.ИВК-88/14 29.07.2020.   
Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs