Смиљана Зубановић

Објављена документа 

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак о јавној продаји Ивк.6098/2014 28.09.2018 12.10.2018

Закључак о јавној продаји

     
       
       
       

- Документ може да се прегледа тј. преузме са интернет странице кликом на конкретан број предмета.

- Документ се брише са интернет стране након назначеног датума продаје.

 

Објављени докумети којима је истекао рок:

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак о јавној продаји И.ИВК-6098/14 28.08.2018 14.09.2018

Закључак о јавној продаји

     
       
       
       
Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs