Признање Основном суду у Смедереву

 Овај суд је добитник награде за друштвено најодговорнију организацију у Смедереву за 2010. годину. Награда је додељена од стране Удружења параплегичара Смедерево поводом увођења рампи за инвалиде које је овај суд поставио током 2010. године, када је, уз још 19 основних и 10 виших судова у Републици Србији, учествовао у пројекту «Унапређење доступности правде у судовима у Србији». У питању је пројекат који је дониран средствима Министарства спољних послова Краљевине Норвешке у сарадњи са Министарством правде Републике Србије, а који се спроводио у оквиру Националне стратегије реформе правосуђа. Спроводилац активности био је International Managament Group – IMG из Новог Београда.

Рампе су постављене на улазу у зграду суда у којој су, уз Основни суд у Смедереву, смештени и Виши суд у Смедереву, као и оба тужилаштва (Основно и Више тужилаштво).
У оквиру активности које су предузете у циљу постављања рампи од стране Регионалног завода за заштиту споменика културе у Смедереву прибављени су подаци који се односе на изглед, димензије, висину рампи и врсту материјала потребног за њихово постављање. У поступку прибављања тих података активно су учествовали, давањем сугестија, представници Удружења параплегичара Смедерево.
Од 24.10.2010. године рампе су у континуираној употреби и од тада је приступање особа са инвалидитетом у зграду суда знатно повећано, јер је овим корисницима услуга суда омогућен самосталан и несметан приступ.
На овај начин испуњена је како сврха пројекта у погледу унапређења доступности правде у судовима тако и обавеза прописана законским одредбама.
Награда је додељена 05.12.2011. године.
 
Основни суд у Смедереву
 
Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs