Кампања: "Искључи насиље".

Народна скупштина Србије усвојила је 23. новембра нови Закон о спречавању насиља у породици, чији је нацрт израдило Министарство правде у циљу спречавања и борбе против породичног насиља. Закон о спречавању насиља у породици доноси бројне новине и мере, чија примена почиње од 1. јуна 2017. године.

У складу са политиком Владе Србије и у циљу подизања свести о породичном насиљу и представљању нових законских мера у борби против насиља у породици, Министарство правде је покренуло кампању "Искључи насиље", са јасном поруком да се породично насиље не толерише.

Намера је да се организовањем низа активности, преко друштвених мрежа и уз подршку медија, подигне свест свих актера у друштву о насиљу у породици, да се информишу и едукују различите циљне групе, као и да се нове законске мере приближе како онима који могу да буду или јесу жртве породичног насиља,тако и оствареним или потенцијалним починиоцима.

У оквиру кампање урађена је и посебна интернет презентација iskljucinasilje.rs, како би се на транспарентан начин најшира јавност едуковала да препозна све врсте породичног насиља и да адекватно реагује на њега.

Кампању подржавају Министарство унутрашњих послова и Републичко јавно тужилаштво, а садржај интернет презентације је креиран уз подршку невладиних организација.

1. ОДГОВОРИ НА НЕДОУМИЦЕ И ДИЛЕМЕ ОКО ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ.

2. ОДГОВОРИ НА НЕДОУМИЦЕ И ДИЛЕМЕ У ПОСТУПАЊУ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ПОДРШКЕ ЖРТВАМА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ.

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs