Филип Љујић

Број и датум решења о именовању 740-08-00251/2019-22 од 15.09.2019. год.

 

 Oбјављена документа

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак о јавној продаји      
       
       
       
       
       
       
       

- Документ може да се прегледа тј. преузме са интернет странице кликом на конкретан број предмета.

- Документ се брише са интернет стране након назначеног датума продаје

 

Листа недавно укинутих докумената/ предмета којима је истекао рок:

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs