Основни суд у Смедереву

         Основни суд у Смедереву функцију обавља у складу са Уставом Републике Србије, Законом о уређењу судова, Законом о судијама, Судским пословником и на основу других материјалних и процесних прописа, који уређују надлежности и функционисање суда.

         Седиште суда смештено је у згради у Смедереву, која је изграђена у периоду од 1886. године до 1888. године према пројекту архитекте Александра Бугарског, тако што је архитектонска концепција заснована на симетричној композицији са основом у облику слова Е. Као споменик културе, зграда је под заштитом државе.

         Актуелно, у овој згради, правосудну функцију обављају: Виши и Основни суд и Више јавно тужилаштво. Трг Републике, на којем је зграда смештена, представља централни трг у Граду Смедереву.

         Судска јединица у Ковину, која је саставни део Основног суда у Смедереву, правосудну функцију обавља на територији општине Ковин на адреси Трг ослобођења бб.

- Надлежност

- Унутрашње уређење

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs