Основни суд у Смедереву

 Организован је у складу са прописима и општим актима који уређују надлежност суда и његово функционисање.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs