Срећко Радивојевић

Објављена документа:

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак о додељивању  И-47/16 24.01.2019.   
Закључак о предаји   И-927/18  11.04.2019.   
Закључак о продаји неп. погодбом Ив-83/18 18.12.2019.   

Закључак о јавној продаји

     Ив-1869/14

 22.11.2019. 

      11.12.2019.

Закључак о јавној продаји

 

            
Закључак о јавној предаји      
Закључак о јавној продаји      
Закључак о јавној продаји    

  

 

- Документ може да се прегледа тј. преузме са сајта кликом на конкретан број предмета.

- Документ се брише са интернет стране након назначеног датума продаје.

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs