Срећко Радивојевић

Објављена документа:

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

 
Закључак о додељивању  И-47/16 24.01.2019.     
Закључак о предаји   И-927/18  11.04.2019.     
Закључак о продаји неп. погодбом Ив-83/18 18.12.2019.     

Закључак о јавној продаји

     Ив-1869/14

 22.11.2019. 

      11.12.2019.  

Решење - исправка закључка о утврђивању тржишне вредности

И.779/2016

    14.02.2020.          


- Документ може да се прегледа тј. преузме са сајта кликом на конкретан број предмета.- Документ се брише са интернет стране након назначеног датума продаје.

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs