Срећко Радивојевић

Објављена документа

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак о продаји

I 3 И.1963/2014

24.09.2018

08.10.2018

Закључак о продаји

I 3 И.1964/2014

24.09.2018

08.10.2018

Закључак о продаји

I 3 И.1961/2014

24.09.2018

08.10.2018

Закључак о продаји

I 3 И.769/2015

24.09.2015

08.10.2018

Закључак о продаји

I 3 И.768/2015

24.09.2015

08.10.2018

Закључак о продаји Ив.523/2014 28.09.2018 16.10.2018
Закључак о продаји И.325/2014 28.09.2018 15.10.2018

- Документ може да се прегледа тј. преузме са сајта кликом на конкретан број предмета.

- Документ се брише са интернет стране након назначеног датума продаје.

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs