Александар Требовац

Објављена документа

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак о јавној продаји И.Ив-100/17 09.10.2018. 26.10.2018.

Закључак о јавној продаји

 И.ИВК-1377/14

22.10.2018.

07.11.2018.

Закључак о јавној продаји

И.И-61/15

 27.11.2018.

13.12.2018.

Закључак о јавној продаји И.ИВК-878/14 22.10.2018. 13.11.2018.
Закључак о јавној продаји И.И-261/17 01.11.2018. 15.11.2018.

- Документ може да се прегледа тј. преузме са интернет странице кликом на конкретан број предмета.

- Документ се брише са интернет стране након назначеног датума продаје.

 

 

Листа недавно укинутих докумената/ предмета којима је истекао рок:

И.ИВК-3147/15 ,И.И-19/16 , И.И-26/18, И.И-508/17, И.Ив-A67/16, И.ИВК-878/14 , И.ИВК-222/15

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs