Александар Требовац

Објављена документа

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак о јавној продаји      

Закључак о јавној продаји

  И.ИВК-664/15

21.03.2019. 

08.04.2019. 

Закључак о јавној продаји

 И.ИВК-132/16

28.02.2019.

20.03.2019.

Закључак о јавној продаји И.И-92/17 14.03.2019.  03.04.2019. 
Закључак о јавној продаји И.ИВК-635/15 28.02.2019.  21.03.2019. 
Закључак о јавној продаји И.ИВК-668/15 28.02.2019. 

21.03.2019. 

- Документ може да се прегледа тј. преузме са интернет странице кликом на конкретан број предмета.

- Документ се брише са интернет стране након назначеног датума продаје.

 

 

Листа недавно укинутих докумената/ предмета којима је истекао рок: 

   

И.ИВК-450/14И.И-5/18И.ИВК-2561/15И.И-261/17, И.ИВК-878/14, И.И-61/15И.ИВК-1377/14 ,И.ИВ-100/17 ,И.ИВК-3147/15 ,И.И-19/16 , И.И-26/18, И.И-508/17, И.Ив-A67/16 , И.ИВК-222/15

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs