Александар Требовац

Објављена документа

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак о јавној продаји И.И-324/19 26.03.2021. 14.04.2021.
Закључак о јавној продаји

И.И-245/17

14.10.2020. 04.11.2020.
Закључак о јавној продаји И.ИВ-43/18 15.03.2021. 01.04.2021.
Закључак о јавној продаји И.И-896/14 14.10.2020. 04.11.2020.

Закључак о јавној продаји

И.ИВК-589/14

     08.09.2020.        30.09.2020.
Закључак о јавној продаји И.И-1882/14 14.10.2020. 04.11.2020.
Закључак о јавној продаји И.ИВ-515/17 15.03.2021. 07.04.2021.
Закључак о јавној продаји И.И-3/17 04.11.2020. 18.11.2020.
Закључак о јавној продаји И.ИВ-88/17 12.02.2021. 03.03.2021.
Закључак о јавној прoдаји И.ИВ-125/19 26.03.2021. 21.04.2021.
Закључак о јавној продаји      

- Документ може да се прегледа тј. преузме са интернет странице кликом на конкретан број предмета.

- Документ се брише са интернет стране након назначеног датума продаје.

 

 

Листа недавно укинутих докумената/ предмета којима је истекао рок: 

     

 

И.ИВК-1386/14И.ИВК-2383/15И.ИВК-664/15И.ИВК-450/14И.И-5/18И.ИВК-2561/15И.И-261/17, И.ИВК-878/14, И.И-61/15И.ИВК-1377/14 ,И.ИВК-3147/15 ,И.И-19/16 , И.И-34/15, И.И-19/16, И.ИВ-515/17, И.И-3/17, И.И-78/19, И.ИВ-57/18, И.И-245/17

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs