Александар Требовац

Објављена документа

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак о јавној продаји И.И-324/19 25.01.2022. 09.02.2022.
Закључак о јавној продаји

И.ИВ-946/20

15.06.2022. 07.07.2022.
Закључак о јавној продаји И.ИВ-43/18 15.03.2021. 01.04.2021.
Закључак о јавној продаји И.И-893/18 28.03.2022. 21.04.2022.

Закључак о јавној продаји

И.ИВ-181/20

     15.06.2022.        07.07.2022.
Закључак о јавној продаји

И.И-10/20

02.06.2022. 29.06.2022.
Закључак о јавној продаји И.ИВ-515/17 15.03.2021. 07.04.2021.
Закључак о јавној продаји И.ИВ-57/18 23.12.2021. 12.01.2022.
Закључак о јавној продаји И.ИВ-88/17 12.02.2021. 03.03.2021.
Закључак о јавној прoдаји И.ИВ-125/19 26.03.2021. 21.04.2021.
Закључак о јавној продаји И.ИВ-469/19 15.06.2022.  07.07.2022.

- Документ може да се прегледа тј. преузме са интернет странице кликом на конкретан број предмета.

- Документ се брише са интернет стране након назначеног датума продаје.

 

 

Листа недавно укинутих докумената/ предмета којима је истекао рок: 

     

 

И.ИВК-1386/14И.ИВК-2383/15И.ИВК-664/15И.ИВК-450/14И.И-5/18И.ИВК-2561/15И.И-261/17, И.ИВК-878/14, И.И-61/15И.ИВК-1377/14 ,И.ИВК-3147/15 ,И.И-19/16 , И.И-34/15, И.И-19/16, И.ИВ-515/17, И.И-3/17, И.И-78/19, И.ИВ-57/18, И.И-245/17

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs