Александар Требовац

Објављена документа

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак о јавној продаји И.И-19/16 12.09.2019. 03.10.2019.
Закључак о јавној продаји И.ИВ-A3/16 20.09.2019. 07.10.2019.
Закључак о јавној продаји И.ИВ-515/17 30.09.2019. 21.10.2019.

Закључак о јавној продаји

    И.ИВ-161/17

07.10.2019.

       25.10.2019.

Закључак о јавној продаји

И.ИВК-1386/14

     08.10.2019.        21.10.2019.
Закључак о јавној предаји И.И-78/19 07.10.2019.  
Закључак о јавној продаји И.И-78/19 07.10.2019. 23.10.2019.
Закључак о јавној продаји И.И-290/17 23.10.2019.

13.11.2019.

- Документ може да се прегледа тј. преузме са интернет странице кликом на конкретан број предмета.

- Документ се брише са интернет стране након назначеног датума продаје.

 

 

Листа недавно укинутих докумената/ предмета којима је истекао рок:   

  

И.ИВК-2383/15И.ИВК-664/15И.ИВК-450/14И.И-5/18И.ИВК-2561/15И.И-261/17, И.ИВК-878/14, И.И-61/15И.ИВК-1377/14 ,И.ИВК-3147/15 ,И.И-19/16 , И.И-26/18, И.И-508/17, И.Ив-A67/16 , И.ИВК-222/15

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs