Александар Требовац

Објављена документа

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак о јавној продаји И.И-34/15 25.11.2019. 18.12.2019.
Закључак о јавној продаји И.И-19/16 24.01.2020. 11.02.2020.
Закључак о јавној продаји И.ИВ-515/17 04.12.2019. 25.12.2019.

Закључак о јавној продаји

      И.И-3/17

24.01.2020.

       12.02.2020.

Закључак о јавној продаји

И.ИВК-589/14

     24.01.2020.        12.03.2020.
Закључак о јавној предаји И.И-78/19 07.10.2019.  
Закључак о јавној продаји И.ИВ-57/18 08.11.2019. 25.11.2019.
Закључак о јавној продаји И.И-245/17 24.01.2020.

12.02.2020.

- Документ може да се прегледа тј. преузме са интернет странице кликом на конкретан број предмета.

- Документ се брише са интернет стране након назначеног датума продаје.

 

 

Листа недавно укинутих докумената/ предмета којима је истекао рок: 

     

 

И.ИВК-1386/14И.ИВК-2383/15И.ИВК-664/15И.ИВК-450/14И.И-5/18И.ИВК-2561/15И.И-261/17, И.ИВК-878/14, И.И-61/15И.ИВК-1377/14 ,И.ИВК-3147/15 ,И.И-19/16 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs