Јавност рада

      У циљу приближавања рада суда грађанима Основни суд у Смедереву поступио је тако што је информације о појединим судским процедурама (њиховом покретању и потребној документацији), као и о могућности присуствовања главним претресима и рочиштима са прибављањем података о информацијама које настају у раду суда као органа јавне власти, учинио доступним путем:

инфо пулта
приступа информацијама од јавног значаја
приступа јавности раду суда
саопштења за јавност 
 
 

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs