Снежана Бранковић

СНЕЖАНА БРАНКОВИЋ
Број и датум решења о именовању: 740-08-00293/2019-22 од 15.09.2019.год

Објављена документа

 

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак о јавној продаји  ИИ-227/21  04.02.2022  02.03.2022
Закључак о јавној продаји И.ИВ-606/20 14.06.2022. 08.07.2022.

Закључак о додели

И.ИВ-467/20 10.05.2022.  
Закључак о предаји

И.ИВ-467/20

 25.05.2022.  

- Документ може да се прегледа тј. преузме са интернет странице кликом на конкретан број предмета.

- Документ се брише са интернет стране након назначеног датума продаје.

 

 

Листа недавно укинутих докумената/ предмета којима је истекао рок:  

 

 

Закључак о јавној продаји   И.ИВ-54/21      29.12.2021.       20.01.2022.
Закључак о јавној продаји      И.И-90/19      19.04.2021.        07.05.2021.
Закључак о јавној продаји И.ИВ-123/20 10.05.2021. 02.06.2021.
Закључак о јавној продаји И.И-13/20 23.03.2021. 16.04.2021.
Закључак о јавној продаји И.ИВ-32/19 22.02.2021. 15.03.2021.
Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs