Снежана Бранковић

СНЕЖАНА БРАНКОВИЋ
Број и датум решења о именовању: 740-08-00293/2019-22 од 15.09.2019.год

Објављена документа

 

Назив документа

Број

Објављено

Датум продаје

Закључак о јавној продаји И.ИВ-32/19 22.02.2021. 15.03.2021.
Закључак о јавној продаји И.И-13/20 23.03.2021.  16.04.2021. 
Закључак о јавној продаји И.ИВ-123/20 13.04.2021. 05.05.2021. 
Закључак о јавној продаји      И.И-90/19      19.04.2021.        07.05.2021.
       
       
       
       

- Документ може да се прегледа тј. преузме са интернет странице кликом на конкретан број предмета.

- Документ се брише са интернет стране након назначеног датума продаје.

 

 

Листа недавно укинутих докумената/ предмета којима је истекао рок:   

 

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs