Корисне информације

 

Ове информације се односе на податке о радном времену суда, времену пријема странака, прибављању уверења која издаје суд, особе са инвалидитетом, јавним бележницима, току предмета, остваривању заштите права на суђење у разумном року, плаћања према суду, пријем поште са писарницом и остваривање права у поступку медијације.

Све информације су приказане за сваку област посебно са подацима који су сажето дати ради једноставнијег утврђивања начина на који грађани, као корисници набројаних услуга, исте могу и да остваре у складу са конкретном потребом.

 

- Радно време

- Пријем странака

- Издавање уверења

- Особе са инвалидитетом

- Јавни бележници

- Ток предмета

- Разумни рок

- Плаћање према суду

- Пријем поште и писарница

- Медијација

      

 

Copyright © 2011 Sudovi srbije | Designed by epro.rs